بازدید مدیر منطقه 4 انتقال گاز ایران

بازدید مدیر منطقه 5 انتقال گاز ایران

بازدید مدیر برنامه ریزی و تعمیرات پالایشگاه آبادان

بازدید رئیس صدا و سیمای خراسان